Projekt Polska - Ukraina 2018

43421437 1348113655324504 406067936403390464 n

6 października 2018 roku - dziewiąty dzień projektu. W ostatnim dniu projektu została zaprezentowana wystawa fotograficzna z pobytu młodzieży w Rzeszowie oraz odbyło się podsumowanie całego projektu wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej. Uczestnicy wymieniali spostrzeżenia i wrażenia z aktywnego pobytu młodzieży ukraińskiej w Polsce oraz wymienili się między sobą kontaktami. W podsumowaniu uczestniczyli również zaproszeni goście a także społeczność szkoły gdzie odbywała się wymiana. Prezes Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Jacek Adamowicz podziękował zarówno uczestnikom, opiekunom, dyrekcji KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju, jak i dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie za wspaniałą ekologiczną przygodę, podczas której uczestnicy nie tylko nauczyli się co to znaczy żyć ekologicznie, ale narodziło się też wiele nowych przyjaźni polsko-ukraińskich. Po południu młodzież ze Stryja wyjechała z Rzeszowa do Stryja. 


6 жовтня 2018 року - дев'ятий день проекту. В останній день проекту була презентована фотовиставка про перебування молоді в Ряшеві та короткий огляд польсько-українського молодіжного проекту. Учасники обмінялися спостереженнями та враженнями від активного перебування української молоді у Польщі, а також обмінялися контактами між собою. У підсумках також взяли участь запрошені гості та колектив школи, у якій відбувався обмін. Президент Організації ЕкоПростір Яцек Адамович подякував усім учасникам, опікунам і керівництву KПЦ ім. К. Макушинського в Стрию, а також керівництву Об`єднання громадських шкіл № 2 в Ряшеві, за прекрасну екологічну пригоду, в ході якої учасники не тільки дізналися, що означає жити екологічно, а й створили багато нових польсько-українських контактів. В другій половині дня молодь з України виїхала з Ряшева до Стрия.

 

43246175 1348031295332740 3529449535094915072 n

5 października 2018 roku - ósmy dzień projektu. Młodzież uczestniczyła w zajęciach podsumowujących m.in. wykorzystywanie zużytych surowców oraz odpadów domowych. Odbyły się również gry i zabawy ekologiczno-integracyjne z zastosowaniem gier w edukacji ekologicznej, które przygotowali uczestnicy projektu (gry planszowe typu Fauna, Nie znikaj), a również strategiczne gry symulacyjne (typu Zarządzanie doliną rzeczną). Na zakończenie odbyło się podsumowanie dnia i omówienie planu na dzień następny. 


5 жовтня 2018 року - восьмий день проекту. Молодь брала участь в заняттях, де узагальнювала проект, нові знання про застосування використаної сировини та побутових відходів. Пройшли екологічні ігри та інтеграційні забави, які можна використати в екологічній освіті. Такі ігри підготували учасники проекту (настільні ігри, як Фауна, Не зникай), а також стратегічні імітаційні ігри (Управління річковою долиною). Наприкінці відбулись підсумки дня та обговорення плану на наступний день.

43336555 1347472978721905 1450532175232368640 n

4 października 2018 roku - siódmy dzień projektu. Młodzież spotkała się z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Panem Jerzym Cyprysiem, który opowiedział jak wygląda praca w urzędzie, a w szczególności Departament Ochrony Środowiska. Po spotkaniu w urzędzie młodzież zwiedzała najciekawsze obiekty związane z miastem m.in. Podziemną trasę turystyczną, rezerwat Lisia Góra, a także młodzież mierzyła obwód najstarszego w Rzeszowie drzewa - platanu srebrzystego. Po obiedzie uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z robienia ozdób bożonarodzeniowych, ozdób dekoracyjnych z wykorzystaniem zużytych surowców oraz odpadów domowych. Na zakończenie odbył się konkurs plastyczny o Św. Franciszku - patrona m. in. ekologów, a także Zespołu Szkół Społecznych nr 2, ponieważ 4 października obchodzony jest Dzień Św. Franciszka. Odbyło się również podsumowanie dnia i omówienie planu na dzień następny. 


4 жовтня 2018 року - сьомий день проекту. Молодь зустріла представника Маршалкової канцелярії, пана Єжи Циприся, який описав роботу в раді, зокрема Департаменту охорони навколишнього середовища. Після зустрічі молодь відвідала найцікавіші місця міста, а саме Підземний туристичний маршрут, резерват Лиса Гора, також молодь виміряла окружність найстаршого дерева у Ряшеві. Після обіду учасники проекту взяли участь у майстер класах з виготовлення різдвяних прикрас, декоративних прикрас з використанням сировини та побутових відходів. Наприкінці відбувся конкурс плакатів про святого Франциска - покровителя екологів, а також патрона Об`єднання громадських шкіл № 2 міста Ряшева, оскільки саме 4 жовтня - День святого Франциска.Наприкінці відбулись підсумки дня та обговорення плану на наступний день.

 

43143967 1347290308740172 7941234143340265472 n

3 października 2018 roku młodzież zwiedzała firmę ML System, która zajmuje się projektowaniem i realizacją zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkiem.
W drugiej połowie dnia młodzież wzięła udział w różnych warsztatach, między innymi „Drugie życie śmieci” - z przyniesionych materiałów a szczególnie z zużytych ołówków uczestnicy robili ramkę na zdjęcia. Odbyły się też warsztaty z robienia aniołka bożonarodzeniowego i innych ozdób świątecznych jako elementów dekoracyjnych z wykorzystaniem zużytych surowców oraz odpadów domowych. Na zakończenie został wykonany plakat przez uczestników projektu na temat segregacji odpadów i drugie życie śmieci oraz malowanie koszulek podkreślających polsko-ukraińską przyjaźń. Odbyło się też podsumowanie dnia oraz przedstawienie planu na dzień następny. 


3 жовтня 2018 року молодь відвідала компанію ML System, яка займається розробкою та впровадженням комплексних систем на основі фотоелектричної (ПВ) технології, інтегрованої з будівлею.
У другій половині дня молодь брала участь у різних семінарах, у тому числі "Друге життя сміття" - учасники робили рамки для фотографій із матеріалів, які вони принесли, особливо з використаних олівців. Були також майстерні з виготовлення різдвяних ангелів та інших різдвяних прикрас як декоративних елементів з використанням сировини та побутових відходів. Учасники проекту зробили плакат на тему сегрегації відходів та другого життя сміття, а також малювали футболки, які мають підкреслити польсько-українську дружбу. Були також підсумки дня та презентація плану на наступний день.

 

43068766 1344831222319414 4481704223397904384 n

2 października 2018 odbyły się zajęcia w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. ZMBPOK to jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju. Inwestycja pozwala zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i może wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej. Młodzież poznała metody, m. in.: - redukcji ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, - maksymalizacja ilości odpadów materiałowych poddanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale itp.).
Na zakończenie dnia odbyła się zabawa w EKO kalambury, podsumowanie dnia oraz plan na dzień następny. 


2 жовтня 2018 року відбулись заняття на підприємстві Механіко-біологічної переробки комунальних відходів у Сталевій Волі. Цей завод є одним з найбільших та найсучасніших закладів цього типу в країні. Така інвестиція дозволяє щороку переробити біля 60 тис. тонн комунальних відходів, з яких може виробити 3 млн. кВт електричної та теплової енергії. Молодь ознайомилась з такими технологіями як максимальне збільшення кількості матеріальних відходів, які підлягають відновленню та переробці (пластмаса, макулатура, скло, метал тощо). 
Закінчився день грою в ЕКО каламбури, учасники провели підсумки та розписали план на наступний день.

 

43082508 1344807332321803 4434460850157256704 n

Kolejny dzień projektu „Polska-Ukraina łączy nas ekologia” - 01 października 2018 roku odbyły się zajęcia przedstawiające regiony uczestników projektu, a zwłaszcza miasto Stryj na Ukrainie i miasto Rzeszów w Polsce. Uczestnicy z Ukrainy przedstawili rozwiązania ekologiczne w swoim regionie, natomiast uczestnicy z Polski opowiedzieli o miejscach związanych z ekologią na Podkarpaciu. Młodzież zaprezentowała swoje placówki edukacyjne i przedstawiła swoją działalność proekologiczną. Później wszyscy śpiewali piosenki młodzieżowe, a także próbowali przeczytać trudne teksty w językach swoich sąsiadów. Każdy miał okazję napisać swoje imię w dwóch językach. 
W Zespole szkół społecznych nr 2 słyszeć było życzenia Sto lat, ponieważ swoje 15 Urodziny obchodziła dziewczyna Wiktoria z Ukrainy. Organizatorzy poczęstowali wszystkich tortem urodzinowym.
Po obiedzie odbył się wspólny mecz siatkówki i piłki nożnej.
A na zakończenie odbył się eko pokaz mody oraz nastąpiło podsumowanie dnia i zaprezentowanie planu na dzień następny. 


У черговий день проекту «Польща-Україна нас єднає екологія» - 1 жовтня 2018 року - відбулись заняття, на яких учасники проекту представили свої регіони, а саме місто Стрий в Україні та місто Ряшів у Польщі. Учасники з України розповіли про екологічні акції, які проводили в своєму регіоні, а учасники з Польщі - про місця, які пов`язані з екологією у Підкарпатському регіоні. Молодь презентувала свої навчальні заклади та представила свою проекологічну діяльність. Після цього всі співали молодіжні пісні, а також пробували прочитати нелегкі тексти сусідньою мовою. Кожен мав можливість написати своє ім‘я двома мовами. Цього ж дня в Об’єднанні громадських шкіл номер 2 лунали побажання Многая літа, бо свій 15 День народження святкувала учасниця Вікторія з України. Організатори проекту пригостили всіх святковим тортом. 
Після обіду молодь зіграла спільний матч з волейболу і футболу. На закінчення дня відбувся еко показ моди, а також учасники провели підсумки дня та представили план на наступний день.

 

42962235 1344790732323463 1544403749252890624 n

30 września 2018 roku - trzeci dzień projektu „Ukraina-Polska łączy nas ekologia”. Dzień rozpoczęła wspólna msza św. w kościele pw. Świętego Jacka w Rzeszowie.Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatch na temat konieczności segregacji odpadów zasady poprawnego segregowania smieći zasada 3 R. Odbyły się również zajęcia edukacyjne i zabawy praktyczne nt recyklingu.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie dnia i plan na dzień następny.


30 вересня 2018 року пройшов третій день проекту «Польща-Україна нас єднає екологія». День розпочався з спільної Служби Божої у костелі св. Яцека в місті Ряшеві. Після літургії молодь брала участь у тренінгах про необхідність сортування відходів, як правильно сортувати сміття, правила 3 Р. Відбулись також навчальні семінари та практичні заняття у формі забави щодо переробки відходів. Закінчився день підсумками роботи та плануванням наступного дня.

 

42878898 1342778989191304 5569257970732105728 n

29 września 2018 roku uczestnicy projektu spotkali się w Zespole Szkół Społecznych nr 2. w Rzeszowie. Na początek dnia odbyło się zapoznanie z alfabetem języka sąsiada, rozwijanie przez uczniów podczas zajęć, świadomości ekologicznej, związanej z potrzebą ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwym gospodarowaniem. Po obiedzie uczestnicy poznawali miejsca związane z ekologią - Park jedności Polonii z macierzą, ogrody bernardyńskie. Wieczorem odbyło się podsumowanie dnia.
-------------------------------
29 вересня 2018 учасники проекту зустрілись в Об‘єднанні громадських шкіл номер 2 в Ряшеві. Спершу відбулося пізнання алфавіту сусіда, розвиток серед молоді екологічної свідомості, пов'язаної з необхідністю зменшення шкідливих відходів та відповідного сортуванням. Після обіду учасники відвідали місця пов`язані з екологією, а саме Парк єдності полонії з Батьківщиною, Бернардинські сади. Після вечері відбулись підсумки дня і планування наступного.


42720571 1342090352593501 7392727147028152320 n

I dzień projektu Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży - projekt Polska Ukraina łączy nas ekologia.

 

pol ukr2018

W DNIACH OD 28 WRZEŚNIA DO 6 PAŹDZIERNIKA 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży Polsko-Ukraińskiej tym razem w Rzeszowie w ramach projektu Polska-Ukraina łączy nas ekologia. Zorganizowane przez stowarzyszenie EkoPrzestrzeń Ekologia - Rozwój - Przestrzeń. Projekt sfinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Uczestnikami z Polski będzie młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, a z Ukrainy będzie młodzież z Kulturalno Oświatowego Centrum im. K. Makuszyńskiego w Stryju.

plakat v4

plakat v4

W DNIACH OD 28 WRZEŚNIA DO 6 PAŹDZIERNIKA 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży Polsko-Ukraińskiej tym razem w Rzeszowie w ramach projektu Polska-Ukraina łączy nas ekologia. Zorganizowane przez stowarzyszenie EkoPrzestrzeń Ekologia - Rozwój - Przestrzeń. Projekt sfinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Uczestnikami z Polski będzie młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, a z Ukrainy będzie młodzież z Kulturalno Oświatowego Centrum im. K. Makuszyńskiego w Stryju.

Close