Debaty, Sympozja, Konferencje

W dniu 17 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Study Tour – partnerstwo dla rozwoju regionalnego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas konferencji poruszane były tematy m.in. o edukacji ekologicznej w szkole oraz o odnawialnych źródłach energii.

W konferencji udział wzięli :

Tomasz Pajęcki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie,

Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego,

Krystyna Wróblewska - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, Radna Miasta Rzeszowa,


Jacek Adamowicz – Prezes Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia-Rozwój-Przestrzeń, były Radny Miasta Rzeszowa, koordynator projektu,

Jan Jodłowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

Close