EkoKalendarz

tereny gorskie

(Pieniny. Trzy Korony. Fot. Maja Głowacka, )

11 grudnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Terenów Górskich (ang. International Mountain Day); patronat nad jego obchodami objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 
Więcej informacji: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-terenow-gorskich/

Close