Aktualności

10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej odbył się finał XIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego. Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń objęło go honorowym patronatem. Wśród gości, obecny Jacek Adamowicz prezes stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia-Rozwój-Przestrzeń.

Do Zespołu Szkół wpłynęło kilkaset zgłoszeń. Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz okolicznościowymi dyplomami. Motywem przewodnim konkursu było hasło: „Bogactwo Natury Podkarpacia”. Wojewódzki Konkurs Ekologiczny jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w województwie podkarpackim, który już od 13 lat rozwija zainteresowania uczniów przyrodą, podwyższa poziom edukacji ekologicznej środowiska lokalnego oraz propaguje zachowania przyjazne środowisku. Obecna edycja konkursu była jego 13 odsłoną. Konkurs podzielony był na trzy kategorie – prace plastyczne, piosenki ekologiczne oraz turniej wiedzy ogólnej o ochronie środowiska. Konkurs ten to przykład pięknej idei, zachowań sprzyjających ekologii oraz przyjaźni ludzi z fauną 
i florą otaczającego nas świata.

View the embedded image gallery online at:
http://www.ekoprzestrzen.eu/news.html#sigFreeId8ba20fb108

W dniach 7-8 września 2013 r. w rzeszowskiej Hali Podpromie odbyła się druga edycja "Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy" - międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej. Również nasze stowarzyszenie uczestniczyło w tym Forum. Na nasze zaproszenie przyjechała delegacja ze Szwecji, z którą zawarliśmy umowę partnerską o współpracy. Poniżej relacja fotograficzna z tej wizyty.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.ekoprzestrzen.eu/news.html#sigFreeId3a5580845d
,

W dniach od 15 - 21 listopada 2013 r. delegacja stowarzyszenia EkoPrzestrzeń z prezesem Jackiem Adamowiczem na czele uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Szwecji. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu "Study tour - partnerstwo dla rozwoju regionalnego" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Członkami Unii Europejskiej. Delegacja uczestniczyła w spotkaniach dzięki panu Stenowi Lundinowi, który we wrześniu br. uczestniczył w II Karpackim Forum Współpracy w Rzeszowie. To właśnie pan Lundin zorganizował spotkania w Szwecji m.in. z panem Ronnym Arnbergiem, który przedstawił informacje o firmie Borlange Energy o ich działaniach dotyczących środowiska i recyclingu. Delegacja uczestniczyła również w warsztatach zorganizowanych przez stowarzyszenie Leader DalAlvarna w Leksand, gdzie były omawiane międzynarodowe projekty Borlange Energy, a także odbyła się wizyta w Framtidsmuseet - edukacyjnym centrum dla szkół (temat- środowisko, energia, recycling i woda). Prezes Jacek Adamowicz w Leksand podpisał list intencyjny ze stowarzyszeniem Leader DalAlvarna, które reprezentował pan Ilbacks Erik Andersson. W liście tym zawarto m.in. umożliwienie przedstawicielom Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia Rozwój Przestrzeń zapoznania się z metodami i narzędziami ochrony środowiska na terenie Szwecji, a także wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia w zakresie upowszechnienia wiedzy i doświadczeń szwedzkich na terenie Polski. W Moskogen odbyło się spotkanie z panem Andersem Janssonem managerem stowarzyszenia firm w regionie Leksand, które zajmuje się recyklingiem. Uczestnicy delegacji zapoznali się również ze stacją recyclingu. Na zakończenie wizyty w Szwecji prezes Jacek Adamowicz zapewnił o szerokiej współpracy między obydwoma stowarzyszeniami. Wyraził swoje zainteresowanie upowszechnianiem i wprowadzaniem nowych technologii ekologicznych na terenie Polski, a szczególnie na Podkarpaciu.

W dniu 28 października br. w Biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy ul. Rynek 5, miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach Projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” II naboru Funduszu Study Tour, którego wnioskodawcy mogli uzyskać dofinansowanie na projekty partnerskie mające na celu tworzenie lub wzmacnianie partnerstw. W uroczystości wzięli udział Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska pan Józef Jodłowski, Wiceprezes Zarządu pan Dawid Lasek oraz pan Minister Andrzej Sadoś szef Programu Europa Wschodnia realizowanego przez Międzynarodową Katolicką Komisję ds. Migracji w Genewie. Z ramienia beneficjentów obecni byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. W obecności przedstawicieli lokalnych mediów podpisano 26 umów na dofinansowanie projektów.W tym podpisał również umowę Prezes naszego stowarzyszenia Jacek Adamowicz.

3o-go listopada 2013 r. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbyły się warsztaty pt. „Ekologia w edukacji”. Gośćmi spotkania były panie Hilla Metzner oraz Meike Rathgeber z Unarbhängiges Institut für Umweltfragen z Berlina. Podczas warsztatów zostały szeroko omówione zagadnienia związane z ekologią. 
Obie panie przedstawiły 
w swoich prezentacjach zagrożenia, które mają destruktywny wpływ na środowisko i omówiły koncepcję zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji dzieci od samego początku nauki szkolnej. Jako przykład ukazano rozwiązania, jakie stosowane są w szkołach niemieckich, które przynoszą wymierne efekty. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z materiałami pomocniczymi oraz zadawali szczegółowe pytania.

 

Prezes stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia – Rozwój – Przestrzeń w Rzeszowie pan Jacek Adamowicz był zainteresowany, jak szkoły w Niemczech uświadamiają dzieci i młodzież w kwestii odpowiedzialności za środowisko. Pan prezes chciał się także dowiedzieć jak wygląda współpraca szkół z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi w przygotowaniu kadr nauczycielskich oraz doboru pomocy dydaktycznych.

            Bardzo interesującą częścią warsztatów była praca w grupach, gdzie poszczególne zespoły zajmowały się konkretnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i wskazywały potencjalne rozwiązania, jakie mogłyby się sprawdzić w polskich warunkach. W niezwykle ciekawy sposób przedstawiono problem zmian klimatu, jakie widoczny jest w dzisiejszych czasach. W tym celu zaproszono również grupę dzieci z Krakowa, które odegrały specjalnie przygotowaną na tę okoliczność inscenizację. Ukazała ona bardzo obrazowo, jakie konsekwencje wywołują skutki globalnego rozwoju gospodarki. Uczestnicy warsztatów wyrazili uznanie za fachowe i rzetelne ujęcie problemu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska i ekologia.

 

 

Close